Ädla och oädla metaller

Komplettering till sidorna i boken:


Ädla och oädla metaller

Olika metaller har olika lätt för att avge elektroner, detta kallas för att de oxiderar.

Skillnaden märks tydligt om man lägger dem i utspädd syra. Vissa reagerar kraftigt med vätejonerna i syran, andra reagerar inte alls.

Genom att jämföra olika metallerna efter deras förmåga att avge elektroner och bilda joner så kan vi skapa en skala, spänningsserien. Väte brukar markeras på skalan för att markera gränsen mellan oädla och ädla metaller. Med hjälp av spänningsserien kan man förutså vad som händer när en metall möter joner av en annan metall.

”Oädla metaller reagerar gärna, medan ädla metaller reagerar ogärna.”

image1

Elektroner vandrar från oädla metaller till ädla joner.

Ett exempel på detta är när vi lägger ett järnbleck i lösning med kopparjoner, Cu2+ , blå till färgen, får järnet ett rödbrunt skikt på ytan. Kopparlösningen kommer också att bli mindre blå, vilket visar at kopparjonerna försvinner ur lösningen. Dessutom blir lösningen varmare, det betyder att kemisk energi har omvandlats till värme under reaktionen.

 

Pejlo

Kom ihåg att göra klart er Pejlo för att veta vad ni behöver träna på inför nationella proven!

Här klickar ni för att komma in.

Skicka DM på Instagram om ni glömt ert användarnamn.

Lycka till!

Camilla

Webbstjärnan – OMg GeNiUS

Inför inlämningen på fredag:

Checklista:

  • Använder ni bilder som man får använda?
  • Har ni angett källorna till er faktainhämtning?
  • Anger ni källor till bilderna?
  • Har ni inloggningsuppgifterna till http://www.omggenius.se/admin
  • Kom ihåg att ange ”utvald bild” i svartvitt
  • Kom ihåg att inlägget ska namnges efter er vetenskapsmänniska!
  • Ange vilka kategorier som er vetenskapsmänniska passar under.

myfunstudio-com-omg-genius

När ni är klara, besvara frågorna nedan: