Såga i bitar

Elisabeth och Janne har rödmålade kuber som är

2 · 2 · 2 cm^3, 3 · 3 · 3 cm^3, 4 · 4 · 4 cm^3 och 5 · 5 · 5 cm^3.

De ska tillverka byggklossar till Elisabeths
lillasyster och vill därför såga isär de stora kuberna till minikuber
som är 1 · 1 · 1 cm^3 stora.

Ta bild 2019-01-08 04_45_36.png

1. Vilket är det största antal sidor
som kan vara rödmålade hos en minikub?
2. Hur många minikuber har 0, 1, 2, 3… sidor rödmålade i kuben
a) med kantlängd 2 cm?
b) med kantlängd 3 cm?
c) med kantlängd 4 cm?
d) med kantlängd 5 cm?
3. Kan du se ett mönster för hur många minikuber som har
0, 1, 2, 3… sidor rödmålade i en kub när kantlängden ökar?

Julpyssel

Vi kommer att arbeta en lektion med lite digitalt julpyssel, vi arbetar med centralt innehåll:

Algebra

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Här är de länkar ni får botanisera på;

https://www.madewithcode.com/projects/holidayemoji

https://santatracker.google.com/village.html

https://www.madewithcode.com/

Eller fortsätta med ert Swift-arbete som vi startade under ”Hour of code”

Fåren i hagen

Utdrag ur ”32 rika problem i matematik” – Liber

Ganesh och Åsa har 100 m stängsel som de ska använda för att bygga en
rektangulär fårhage. Ganesh och Åsa vill göra en så stor hage som möjligt
för att fåren ska få mycket plats att röra sig på.

Ta bild 2018-12-14 12_35_04

Spendido och lån

Vi kommer att arbeta med en sida som heter Spendido.org  för att få hjälp att ta reda på vad en kredit är, vad som händer om man inte betalar och vad olika räntor betyder.

Vi ska också jämföra olika smslån och banklån.

Vad är nominell ränta för något?
Den nominella årsräntan är den räntesats som brukar synas klart och tydligt i annonserna för lån och stå med stora siffror framför procenttecknet. Enklast beskrivet är nominell ränta den procentandel av den totala skulden som du ska betala till långivaren varje år.

Skillnaden på nominell ränta och effektiv ränta?
Den effektiva räntan står alltid med i annonser för lån, däremot är den ofta svår att se. Den är alltid högre än nominell ränta av flera olika anledningar och göms därför ofta undan i det finstilta. Enligt Konsumentkreditlagen måste den dock alltid finnas med i anknytning till reklam för lån. En sak som påverkar den effektiva räntan är att den räknar in aviavgifter, uppläggningskostnader, antal betalningar etc. Effektiv ränta bygger på en speciell formel för att räkna ut och därför behöver vi använda olika digitala verktyg för att kunna räkna ut den.

Uppgift:

Titta på olika privatlån och smslån.

Vad är räntan på? Vad är den effektiva räntan på?

Tänk att ni ska låna 10 000kr, hitta den sämsta dealen och motivera varför ni tycker den är sämst. Hur mycket pengar ska ni betala per månad för att avbetala detta under det året?

Länkar som kan vara användbara för få hjälp att jämföra;

Olika kalkylberäkningar

Räkna ut effektiv ränta

Jämföra privatlån

 

 

 

V.41 Programmering

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning

 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Kunskapskrav på E- nivå: (Motsvarande kunskapskrav på C- och A-nivå)

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med vissanpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur ska ni visa era kunskaper?

De kommer att programmera ett eget spel samt lämna in en resonerande text kring uppbyggnaden.

Vad ska vi göra?

Vi ska följa Digitalalektioner.se manualer för att skapa ett mattespel genom att använda Scratch.

Del 1

Frågor att besvara

 1. Beskriv med en mening vad du tror att det första programmet gör.
 2. Varför är datorer bra för att träna multiplikationstabellerna?
 3. Vad händer om du svarar fel?
 4. Hur skulle du kunna göra för att den som använder programmet ska få reda om den svarar fel?
 5. Programmen ni har gjort är ganska enkla. Vad saknas för att programmet ska bli mer användbart för en elev som behöver öva på multiplikation? Gör en lista.

Del 2

Del 3

Frågor att besvara

 1. Variabler används i de flesta program. På vilket sätt förbättrades ditt program när du använde en variabel?
 2. Råkade någon av er ut för buggar i era program? I så fall, hur löste ni dem?
 3. Du har nu gjort ett program för att kunna träna på multiplikationstabellerna. Finns det saker du skulle vilja förbättra för att göra programmet mer användbart för den som vill öva på multiplikationstabellerna?

Del 4

Frågor att besvara

 1. Vad betyder begreppen ”faktor” och ”produkt” inom matematiken?
 2. I vilket räknesätt använder ni begreppen?
 3. Titta på koden. Vad tror du att det här programmet gör?
 4. Vad är en variabel? Hur fungerar de i programmering?

Del 5

Frågor att besvara

 1. Titta på både exemplen och fundera på hur de fungerar.
 2. Kommer någon som använder programmet att märka någon skillnad?
 3. Vilken kod föredrar du och varför?