Algebra

Centralt innehåll (Länk till PP för utskrift)

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Teckna och tolka uttryck med bokstäver
 • Förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser
 • Teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Göra beräkningar med Pythagoras sats

Metoder

Teckna uttryck, förenkling av uttryck, beräkna värdet av ett uttryck, förenkla med parenteser, lösa ekvationer, parentesmultiplikation, lösa problem med ekvation, mönster, lösa enkla andragradsekvationer, beräkningar med pythagoras sats

Begrepp

variabel, ekvation, pythagoras, andragradsekvation, hypotenusa, kateter