Algebra

Centralt innehåll (länk till PDF)

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. och deras inbördes relationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planeringen

Planeringen bygger på att nå följande mål:

Mål Vad innebär det? Kan du?
Teckna och beräkna uttryck med flera räknesätt Alva är a år gammal. Skriv ett uttryck som visar att Malik är 10 år äldre.

6 + 4×2 = ?

Tolka och förenkla bokstavsuttryck Förenkla 5a + 4 + 2a + 3

Skriv ett uttryck för rektangelns omkrets om längden = 3a och bredden = 2

Beräkna värdet av uttryck Om b = 5, vilket värde får då uttrycket 2b + 3 ??
Teckna och lösa enkla ekvationer Alva har x st CD-skivor. Emma har åtta CD-skivor fler än Alva och Maja har fyra CD-skivor färre än Alva. Skriv ett uttryck för hur många skivor de har tillsammans och hur många skivor har Alva om de tillsammans har 64 skivor?

Lös ekvationen: 2x + 8 = 28

Begrepp

Följande matematiska begrepp är viktiga att kunna förklara och använda sig utav:

algebraiska uttryck, variabel, talföljd, ekvation, vänster led, höger led, prövning, antagande, likhet, obekanta tal

IMG_0144

QR-kod till Quizlet

Metoder

Följande metoder är viktiga att behärska:

Teckna uttryck, beräkna värdet av uttryck, förenkla uttryck, lösa ekvationer, teckna en ekvation

IMG_0146

QR-kod till Youtube