Algebra

Algebra åk 8 (Länk till PP)

Algebraiska uttryck och ekvationslösningar

Centralt innehåll:

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Metoder för ekvationslösning.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser
 • Beräkna värdet av bokstavsuttryck
 • Teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Kontrollera lösningen till en ekvation genom prövning

Metoder

Förenkling av uttryck, beräkna värdet av ett uttryck, förenkla med parenteser, lösa ekvationer, lösa problem med ekvation

Begrepp

variabel, ekvation