Biologi

Här finns länk till vårt läromedel;http://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#/

 

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

NIvåer

Bedöms genom:

E

C

A

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. Du kan diskutera hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. Din presentation samt under samtal och arbete i klassrummet

(Valfri inlämning)

Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare. Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Genomföra systematiska undersökningar i biologi. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar. Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar. Laboration och laborations-rapport
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i biologin på ett ganska bra sätt. Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i biologin på ett bra sätt. Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i biologiin på ett mycket bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Du har baskunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt. Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och förklarar  hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt. Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och om hur andra saker hänger ihop i biologin. Du ger exempel och förklarar  hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt. Din presentation samt under samtal och arbete i klassrummet

(Valfri inlämning)

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur kroppen fungerar. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur kroppen fungerar. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med hur kroppen fungerar.
Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt inom ekologin. Du ger exempel på energiflöden och kretslopp. Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på ett utvecklat sätt om energiflöden och kretslopp. Du kan undersöka hur olika saker påverkar ekosystem och populationer. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt inom ekologin. Du förklarar på ett välutvecklat sätt om energiflöden och kretslopp.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan påverkar naturen. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en ekologisk hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du kan ge exempel och förklara  hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s