Evolution

Livet i utveckling (Länk till PP)

Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning

Centralt innehåll:

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Det som bedöms är HUR du:

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Din frågeställning som presenteras för klassen på valfritt sätt
 • Inlämningsuppgift (Valfri)

Begrepp

Artnamn, bastard, fossil, evolutionslära, mutation, biologisk mångfald, släktträd, fosterutveckling, domän, eukaryot, fauna, flora, zoologi, botanik, bioteknik, myter, pseudovetenskap, nervimpuls, synaps, centrala och perifera nervsystemet, självständiga nervsystemet, storhjärnan, hjärnhinnor, hjärnbark, hjärnbalk, hjärnstam, lillhjärna, reflex, hjärncents, sensorisk och motorisk nerv, korttids-, och långtidsminne, hippocampus, savant