Astronomi

Centralt innehåll: (länk till PDF för utskrift)

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Det som bedöms är HUR du:

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Skriftligt/muntligt prov
 • Läxförhör

Sidor ur Fysik Spektrum: (Länk till webbsida)

s.8-35, 328-342

Begrepp:

Dygn, skottår, tidszon, sommarsolstånd, vintersolstånd, vårdagjämning, midnattssol, ljussekund, bunden rotation, månsken, månens faser, månförmörkelse, solförmörkelse, ringberg, solfläckar, fotosfär, protuberanser, korona, planet, asteroid, dvärgplanet, komet, meteor, meteorit, fusion, ljusår, dubbelstjärnor, galax, egocentriska världsbilden, heliocentriska världsbilden, big bang, nebulosa, svart hål