Blodomlopp, andning & sexualkunskap

Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning (PDF att ladda ner med PP)
Centralt innehåll:

  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Det som bedöms är HUR du:
Redovisat
Laborerat
Faktasökt
Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:
Ditt arbete på lektionerna
Laborationsrapport
Din frågeställning som presenteras för klassen på valfritt sätt
Inlämningsuppgift (Valfri)

Sidor ur Biologi Spektrum:

s. 242 – 252, 374 – 387

Bra frågor och fakta:

Veta att blodets huvuduppgift är att föra runt en stor mängd ämnen i kroppen till olika destinationer.
Veta att blodet består av blodplasma och olika typer av blodkroppar samt känna till deras funktion i kroppen.
Kunna redogöra för hjärtats byggnad och hur blodströmmen går genom hjärtat.
Känna till begreppen artär, ven, kapillär och något som kännetecknar dem.
Känna till blodgrupperna i ABO-systemet.
Känna till stora och lilla kretsloppet.
Veta hur andning och puls hänger ihop.
Ha kännedom om hur lungorna ser ut och fungerar.
Ha kunskap om luftvägarnas uppbyggnad.
Ha kunskap om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor.
Känna till några vanliga sjukdomar som kan drabba de olika organen.
Känna till hur rökning påverkar kroppen.
Känna till vad som händer i kroppen vid puberteten.
Förstå hur menstruationscykeln fungerar.
Känna till de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna.
Känna till de vanligaste preventivmedlen.
Ha insikt i människans olika sätt att uttrycka sin sexualitet.
Ha insikt om människans olika sexualiteter såsom hetero-, homo-, bi- och transsexualitet Känna till könsorganens delar.
Känna till hur fortplantning fungerar.

Frågor

Varför måste blodet cirkulera i kroppen?
Vad får blodet att cirkulera i hela kroppen?
Vad kallas de minsta och tunnaste blodkärlen?
Vad kallas de blodkärl som leder blod från hjärtat och ut till cellerna?
Vad kallas de blodkärl som leder blodet tillbaka till hjärtat?
Hur stort är hjärtat?
Hur många rum finns i hjärtat?
Vart leds blodet i det lilla kretsloppet?
Vilka delar av kroppen passerar blodet i det stora kretsloppet?
Hur många liter blod har en vuxen människa?
Varför är hjärtats vänstra kammarvägg mycket tjockare än den högra?
Vad heter de klaffar i hjärtat som finns mellan förmak och kammare?
Var i hjärtat finns fickklaffar?
Vad är åderförkalkning?
Vad har hänt vid en hjärtinfarkt?
Hur kan blodet ta sig i uppförsbacke från benen upp till hjärtat?
Vad beror åderbråck på?
Vad består blodet av?
Nämn tre ämnen som transporteras i blodvätskan.
Beskriv utseendet hos en röd blodkropp.
Vad är hemoglobin?
Vilken uppgift har de röda blodkropparna?
Vad är blödarsjuka?
Vilken uppgift har de vita blodkropparna?
Varför kontrollerar man alltid vilken blodgrupp patienten har innan man ger blod?
Varför andas vi?
Vad sker i lungblåsorna?
Vad är diafragman?
Beskriv hur ut- och inandning går till.
Vilken uppgift har luftrörens flimmerhår?
Vad händer i kroppen i puberteten?
Hur fungerar menstruationscykeln?
Nämn några sexuellt överförbara sjukdomar.
Nämn några av de vanligaste preventivmedlen.
Känna till könsorganens delar.
Hur fungerar fortplantningen?