Bråk & Procent

Bråk & procent åk 8 (Länk till PP)

Andelar och aritmetik inom bråk och procent
Taluppfattning

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Bedömning

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Metoder
Förlängning, förkortning, bråkdel av det hela, addition-, subtraktion, multiplikation-, division- av bråk, beräkning av procentsats, beräkning med procent
Begrepp
bråkform, blandad form, procentform, decimalform, kapital, ränta, räntesats