V.41 Programmering

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning

 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Kunskapskrav på E- nivå: (Motsvarande kunskapskrav på C- och A-nivå)

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med vissanpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur ska ni visa era kunskaper?

De kommer att programmera ett eget spel samt lämna in en resonerande text kring uppbyggnaden.

Vad ska vi göra?

Vi ska följa Digitalalektioner.se manualer för att skapa ett mattespel genom att använda Scratch.

Del 1

Frågor att besvara

 1. Beskriv med en mening vad du tror att det första programmet gör.
 2. Varför är datorer bra för att träna multiplikationstabellerna?
 3. Vad händer om du svarar fel?
 4. Hur skulle du kunna göra för att den som använder programmet ska få reda om den svarar fel?
 5. Programmen ni har gjort är ganska enkla. Vad saknas för att programmet ska bli mer användbart för en elev som behöver öva på multiplikation? Gör en lista.

Del 2

Del 3

Frågor att besvara

 1. Variabler används i de flesta program. På vilket sätt förbättrades ditt program när du använde en variabel?
 2. Råkade någon av er ut för buggar i era program? I så fall, hur löste ni dem?
 3. Du har nu gjort ett program för att kunna träna på multiplikationstabellerna. Finns det saker du skulle vilja förbättra för att göra programmet mer användbart för den som vill öva på multiplikationstabellerna?

Del 4

Frågor att besvara

 1. Vad betyder begreppen ”faktor” och ”produkt” inom matematiken?
 2. I vilket räknesätt använder ni begreppen?
 3. Titta på koden. Vad tror du att det här programmet gör?
 4. Vad är en variabel? Hur fungerar de i programmering?

Del 5

Frågor att besvara

 1. Titta på både exemplen och fundera på hur de fungerar.
 2. Kommer någon som använder programmet att märka någon skillnad?
 3. Vilken kod föredrar du och varför?