Astronomisammanfattning

Månlandningen?

Hur är det nu egentligen? Har man verkligen landat på månen?

 

Månlandningen:

Fördjupningsprojekt

Vi kommer att fördjupa oss inom astronomi med hjälp av olika texttyper.

Vi kommer att skriva en text inom astronomi som bedöms både i svenska och fysik, en pedagogisk planering finns här.

Olika exempel på vad man kan skriva om är:

 • Fakta och resonemang kring vårt solsystem tex; namn, antal, ordning och väsentliga skillnader mellan de olika planeterna.
 • Tidsbegrepp i relation till vår jord, måne och sol.
 • Förklara skillnaden mellan planet och stjärna.
 • Resonemang kring solens betydelse.
 • Några historiska idéer om hur jorden uppkommit.
 • Förklara big bang.
 • Diskussion om big bangs trovärdighet.
 • Behövs månen och hur har den uppkommit?
 • Om det finns ”liv” på något annat ställe och vilka livsförutsättningar som behövs för ”liv”
 • Lyft fram någon intressant artikel, samt egna tankar och reflektioner kring artikeln.
 • Tankar och funderingar kring: Har någon varit på månen?
 • Hur lever en astronaut?
 • Hur kommer framtiden att se ut?
 • Olika stjärnors liv och död.
 • Egna ideér, prata med din lärare först.

 

Anteckningar atomfysik

Atomfysik

 • Vad är skillnaden mellan atomfysik och ”atomkemi”?

Kemi – elektroner

Fysik – atomkärnor

Atomos = odelbar

Atomfysik: studie av hur atomer är uppbyggda

Atomen består av elementarpartiklar (p, n, e)

 • Hur skriver man i fysiken? (Kemi =   Kemisk beteckning)

Fysik =  Kemisk beteckning

Ex. Väte – 2 eller H-2 (Vilket innebär Väte med masstal 2)

 • Radioaktivitet;

Olika slags strålning.

α Alfa, β Beta och γ gamma

Alfa: 2n & 2p (Heliumkärna) 

Efter strålning minskar atomnr med 2 och masstal med 4

Kort räckvidd (Radon) Kan inte gå igenom hud, måste andas in

Beta: Strålningen består av elektroner som sänds ut med hög hastighet.

1n → 1p + 1e  Efter strålning ökar  atomnr med 1 och masstal oförändrat

Kan inte gå igenom tjock metall

Gamma: Ljusstrålning, fotoner. Går igenom allt!

En atom som utsätta för energi (ex. värme), då knuffas en elektron längre ut i skalen. När den sedan faller in, utsänds ljuspartiklar. (Ju större fall, desto blåare ljus)

Radioaktivtet mäts i söderfall; 1 Becquerel (1Bq) = en atomkärna /sek

Kärnreaktioner

Lisa Meitner och Otto Hahn forskade tillsammans kring klyvning

Kärna av Uran-235 träffas av neutron, klyvs till 2st medeltunga kärnor och ett par lösa neutroner. (Fission) Klyvning

Otto Hahn fick ensam nobelpriset 1944

Sammanlagda #p och #n är samma före och efter klyvning, men det väger mindre. Det frigörs en stor mängd kärnenergi (massa → energi)

Albert Einstein konstaterade att massa och energi är samma sak.

Kedjereaktion: De lösa n träffar fler urankärnor.

Kärnvapen: Det sker väldigt snabbt och okontrollerat.

Kärnkraft: Det sker under kontrollerade former. Man fångar in fria n så att det inte blir en lika snabb reaktion.

Fusion

H + H → He Då bildas energi och värme, för att den här reaktionen ska kunna ske måste det vara 100 milj C

Fusion är bättre, men än så länge en dröm

+ tillgång på bränsle, inga farliga restprodukter

– för hög temperatur

(Solens massa minskar med 4 milj ton/sek pga fusion)

E=m *  c2

E = energi (J)

m = massa (kg)

c = 300 000 km/s