Ädla och oädla metaller

Komplettering till sidorna i boken:


Ädla och oädla metaller

Olika metaller har olika lätt för att avge elektroner, detta kallas för att de oxiderar.

Skillnaden märks tydligt om man lägger dem i utspädd syra. Vissa reagerar kraftigt med vätejonerna i syran, andra reagerar inte alls.

Genom att jämföra olika metallerna efter deras förmåga att avge elektroner och bilda joner så kan vi skapa en skala, spänningsserien. Väte brukar markeras på skalan för att markera gränsen mellan oädla och ädla metaller. Med hjälp av spänningsserien kan man förutså vad som händer när en metall möter joner av en annan metall.

”Oädla metaller reagerar gärna, medan ädla metaller reagerar ogärna.”

image1

Elektroner vandrar från oädla metaller till ädla joner.

Ett exempel på detta är när vi lägger ett järnbleck i lösning med kopparjoner, Cu2+ , blå till färgen, får järnet ett rödbrunt skikt på ytan. Kopparlösningen kommer också att bli mindre blå, vilket visar at kopparjonerna försvinner ur lösningen. Dessutom blir lösningen varmare, det betyder att kemisk energi har omvandlats till värme under reaktionen.

 

Instudering inför prov den 16/11

Instuderingsfrågor finns i er bok, Spektrum Kemi. Jag rekommenderar att arbeta med ”Finalen” i varje kapitel som tillhör våra sidor, förutom de frågor  som finns i texterna ”Testa dig själv”;

Kap 1: Finalen s.47-49, uppg: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10

Kap 5: Finalen s.136-137, uppg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Kap 13: Finalen s.362-363, uppg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Begreppsmaskin från Liber att testa sina begrepp.

Hela webboken, både ljudfiler och småtester.

Facit till kemihäftet

Facit kapitel 1: Testa dig själv och finalen

Facit kapitel 5: Testa dig själv och finalen

Facit kapitel 13: Testa dig själv och finalen

Periodiska systemet

Vi har nu påbörjat kemiområdet Periodiska systemet.

Här är en del användbara länkar och kuriosa:

I Januari 2016 hittade de 4 nya grundämnen

Vill du träna på hela periodiska systemet kan du göra det här på webbmagistern

Här finns ett interaktivt periodiskt system.

Här kan du träna på de ”glosor” ni fått i läxa till V.43. Ni måste skapa ett konto för att komma åt de övningar jag lägger i Quizlet, men ni kan också träna på andra ämnen där.

Här kan ni anmäla mig till min klass i Quizlet så är alltid mina övningar samlade på ett ställe.

Här finns första lektionens anteckningar.