Fördjupningsprojekt

Vi kommer att fördjupa oss inom astronomi med hjälp av olika texttyper.

Vi kommer att skriva en text inom astronomi som bedöms både i svenska och fysik, en pedagogisk planering finns här.

Olika exempel på vad man kan skriva om är:

 • Fakta och resonemang kring vårt solsystem tex; namn, antal, ordning och väsentliga skillnader mellan de olika planeterna.
 • Tidsbegrepp i relation till vår jord, måne och sol.
 • Förklara skillnaden mellan planet och stjärna.
 • Resonemang kring solens betydelse.
 • Några historiska idéer om hur jorden uppkommit.
 • Förklara big bang.
 • Diskussion om big bangs trovärdighet.
 • Behövs månen och hur har den uppkommit?
 • Om det finns ”liv” på något annat ställe och vilka livsförutsättningar som behövs för ”liv”
 • Lyft fram någon intressant artikel, samt egna tankar och reflektioner kring artikeln.
 • Tankar och funderingar kring: Har någon varit på månen?
 • Hur lever en astronaut?
 • Hur kommer framtiden att se ut?
 • Olika stjärnors liv och död.
 • Egna ideér, prata med din lärare först.