Webbstjärnan?

Jag har tänkt att vi skulle ställa upp i tävlingen Webbstjärnan!

Men först måste vi klargöra några saker, och detta ska ni diskutera i era grupper;

  1. Vad är syftet tycker ni?
  2. Vem ska läsa?
  3. Vad tycker ni att vi ska lära oss av att vara med?
  4. Finns det några fördelar med att vara med som vi ser som vinst?
  5. Finns det några nackdelar med att vara med som vi ser som slöseri med tid?

Lägg in era svar i en padlet;

H7:1; www.padlet.com/askeback/webb1

H7:3; www.padlet.com/askeback/webb3

OM, vi nu bestämmer oss för att vara med i webbstjärnan;

  • Vad ska vi heta? Det ska vara något enkelt, något som kopplar till syftet. Kanske ha något att göra med Hexagonen?
  • Hur ska webbsidan se ut? Ska det vara kategorier, etiketter etc?
  • Ska alla göra egna inlägg eller ska de göras i grupp?
  • Vet alla vilka slags bilder som vi får använda och var man hittar dem? Om inte, hur tar vi reda på det?

Utifrån dessa frågor vill jag att ni;

6. Kommer med förslag på namn

7. Ger en beskrivning på hur ni tycker att hemsidan ska se ut, kanske en skiss?

8. Hittar en hemsida ni tycker är bra/snygg/tydlig och motiverar varför ni tycker det

9. Hittar en hemsida ni tycker är dålig/otydlig och skriver vad som kan förbättras

10. Beskriver vilka slags bilder man får använda och var man kan hitta andras bilder som man får använda.

Detta lägger ni också in i er Padlet. Lägg gärna länkar till webbsidorna och/ eller bilder.

Annonser

Multiplikationsträning…

… är alltid bra att ha.

För att testa sig själv på hur bra man är på det och upptäcka om det är någon tabell man skulle behöva nöta lite till är dessa filmer bra att se. Vi kommer också att arbeta med dem i klassrummet. Testen går till på följande sätt: Sätt på filmen och en multiplikation dyker upp, nu har du 5 sekunder på dig att tänka ut rätt svar innan rätt svar dyker upp automatiskt på skärmen. (Sen har du 3 sekunder och i steg 3 har du 2 sekunder)

Steg 1:

Steg 2:

Steg 3:

Problemlösning

Vi kommer att arbeta med en del problemlösning för att få fatt i alla olika sätt att angripa problem och vilka strategier man kan använda för att knäcka nöten.

En sak som är viktig att tänka på är att ju mer tid man lägger på att möta olika problem desto bättre blir man på att knäcka problem när man möter nya.

Ett problem vi testade förra veckan var detta och vi kikade på en laborationsmodell att bokföra våra problem i. Vi kommer att arbeta vidare med modellen.

Låt era föräldrar testa problemet hemma; (kom ihåg att pausa)