V.41 Programmering

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning

 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Kunskapskrav på E- nivå: (Motsvarande kunskapskrav på C- och A-nivå)

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med vissanpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur ska ni visa era kunskaper?

De kommer att programmera ett eget spel samt lämna in en resonerande text kring uppbyggnaden.

Vad ska vi göra?

Vi ska följa Digitalalektioner.se manualer för att skapa ett mattespel genom att använda Scratch.

Del 1

Frågor att besvara

 1. Beskriv med en mening vad du tror att det första programmet gör.
 2. Varför är datorer bra för att träna multiplikationstabellerna?
 3. Vad händer om du svarar fel?
 4. Hur skulle du kunna göra för att den som använder programmet ska få reda om den svarar fel?
 5. Programmen ni har gjort är ganska enkla. Vad saknas för att programmet ska bli mer användbart för en elev som behöver öva på multiplikation? Gör en lista.

Del 2

Del 3

Frågor att besvara

 1. Variabler används i de flesta program. På vilket sätt förbättrades ditt program när du använde en variabel?
 2. Råkade någon av er ut för buggar i era program? I så fall, hur löste ni dem?
 3. Du har nu gjort ett program för att kunna träna på multiplikationstabellerna. Finns det saker du skulle vilja förbättra för att göra programmet mer användbart för den som vill öva på multiplikationstabellerna?

Del 4

Frågor att besvara

 1. Vad betyder begreppen ”faktor” och ”produkt” inom matematiken?
 2. I vilket räknesätt använder ni begreppen?
 3. Titta på koden. Vad tror du att det här programmet gör?
 4. Vad är en variabel? Hur fungerar de i programmering?

Del 5

Frågor att besvara

 1. Titta på både exemplen och fundera på hur de fungerar.
 2. Kommer någon som använder programmet att märka någon skillnad?
 3. Vilken kod föredrar du och varför?

 

SAMBANDPROV V16

Vecka 16 är det dags för ett E-prov i samband samt E-A i samband OCH algebra.

Eftersom jag är borta en del under vecka 15 så finns det möjlighet för alla att ställa frågor och hjälpa varandra här. Man kan ställa frågor, hjälpa de som ställt frågor, skicka bilder på uppgifter man behöver hjälp med eller ofullständiga lösningar som man behöver hjälp med. Jag är inne och kikar titt som tätt.

7:1 E: 19/4, E-A: 20/4

7:2 E: 16/4, E-A: 20/4

7:3E: 19/4, E-A: 20/4

Exempel på uppgifter med tillhörande mål (för samband);

Mål Vad innebär det? Kan du?
Hantera ett koordinatsystem Rita ett koordinatsystem och pricka in punkten (2,-4)
Kunna avläsa proportionella samband Två biobiljetter kostar 220kr. Hur mycket kostar fem biljetter om priset är proportionellt mot antalet biljetter?
Kunna räkna med tid Antag att klockan är 14.15. Hur mycket är den då om 40min?
Använda formeln för beräkning av tid, sträcka och hastighet En varg kan springa med en medelhastighet av 40km/h över långa sträckor. Hur långt hinner en varg på två och en halv timme?
Beräkna andelen i bråkform Av 100 hönor är 55 vita och 25 bruna, resten är svarta. Hur stor andel är svarta? Svara i enklaste formen.
Beräkna andelen i procentform På Ljungskolan går 50 elever i åk 7. Tretton av dem har valt tyska. Hur många procent har valt tyska?
Beräkna delen från bråk och procent. 3/4 av 80 katter är svarta. Hur många är det?

30% av hundar är bruna. Hur många är det?

För att plugga till detta så kan man träna på:

Algebra: ”Blandade uppgifter” s. 99 – 101 samt ”Träna” s.102 – 103 i Matematik X

Samband:”Blandade uppgifter” s. 202 – 205 samt ”Träna” s.207 – 211 i Matematik X

Vill man titta på film över begrepp & metoder, klicka här för algebra, och här för samband.

Annars är EdQu.se ett väldigt bra färdighetsträningsverktyg med både film och övningar!!

Här hittar ni repetitionsuppgifter och övningsprov till alla kapitel.

 

Algebraprov E-nivå

Vecka 12 är det dags för ett E-prov i algebra. Det som kommer bedömas är begreppsförmågan och metodförmågan.

7:1 19/3, 7:2 22/3, 7:3 20/3

Exempel på uppgifter med tillhörande mål;

Ta bild 2018-03-06 01_40_25

För att plugga till detta så kan man träna på ”blandade uppgifter” s. 99 – 101 samt ”Träna mer” s.102 – 103 i Matematik X

Vill man titta på film över begrepp & metoder, klicka här

Annars är EdQu.se ett väldigt bra färdighetsträningsverktyg med både film och övningar!!

EdQu!

För er som använder EdQu så är det rubriken ”Algebra och mönster” som vi arbetar mededna just nu om ni vill färdighetsträna mer. Ladda hem appen på din telefon så kan du småöva när du får en stund över.

De underrubriker som jag vill att ni klarar minst två stjärnor på är:

 • Prioriteringsreglerna
 • Uttryck med variabler, tolka och utvärdera
 • Teckna egna algebraiska uttryck
 • Förenkla algebraiska uttryck
 • Ekvationer
 • Problemlösning med algebra och mönster

Jag har lagt till det som ett träningsmål! Ni har till den 18 februari kl 20.00 på er!

Antar ni utmaningen?

Webbstjärnan?

Jag har tänkt att vi skulle ställa upp i tävlingen Webbstjärnan!

Men först måste vi klargöra några saker, och detta ska ni diskutera i era grupper;

 1. Vad är syftet tycker ni?
 2. Vem ska läsa?
 3. Vad tycker ni att vi ska lära oss av att vara med?
 4. Finns det några fördelar med att vara med som vi ser som vinst?
 5. Finns det några nackdelar med att vara med som vi ser som slöseri med tid?

Lägg in era svar i en padlet;

H7:1; www.padlet.com/askeback/webb1

H7:3; www.padlet.com/askeback/webb3

OM, vi nu bestämmer oss för att vara med i webbstjärnan;

 • Vad ska vi heta? Det ska vara något enkelt, något som kopplar till syftet. Kanske ha något att göra med Hexagonen?
 • Hur ska webbsidan se ut? Ska det vara kategorier, etiketter etc?
 • Ska alla göra egna inlägg eller ska de göras i grupp?
 • Vet alla vilka slags bilder som vi får använda och var man hittar dem? Om inte, hur tar vi reda på det?

Utifrån dessa frågor vill jag att ni;

6. Kommer med förslag på namn

7. Ger en beskrivning på hur ni tycker att hemsidan ska se ut, kanske en skiss?

8. Hittar en hemsida ni tycker är bra/snygg/tydlig och motiverar varför ni tycker det

9. Hittar en hemsida ni tycker är dålig/otydlig och skriver vad som kan förbättras

10. Beskriver vilka slags bilder man får använda och var man kan hitta andras bilder som man får använda.

Detta lägger ni också in i er Padlet. Lägg gärna länkar till webbsidorna och/ eller bilder.