Webbstjärnan?

Jag har tänkt att vi skulle ställa upp i tävlingen Webbstjärnan!

Men först måste vi klargöra några saker, och detta ska ni diskutera i era grupper;

  1. Vad är syftet tycker ni?
  2. Vem ska läsa?
  3. Vad tycker ni att vi ska lära oss av att vara med?
  4. Finns det några fördelar med att vara med som vi ser som vinst?
  5. Finns det några nackdelar med att vara med som vi ser som slöseri med tid?

Lägg in era svar i en padlet;

H7:1; www.padlet.com/askeback/webb1

H7:3; www.padlet.com/askeback/webb3

OM, vi nu bestämmer oss för att vara med i webbstjärnan;

  • Vad ska vi heta? Det ska vara något enkelt, något som kopplar till syftet. Kanske ha något att göra med Hexagonen?
  • Hur ska webbsidan se ut? Ska det vara kategorier, etiketter etc?
  • Ska alla göra egna inlägg eller ska de göras i grupp?
  • Vet alla vilka slags bilder som vi får använda och var man hittar dem? Om inte, hur tar vi reda på det?

Utifrån dessa frågor vill jag att ni;

6. Kommer med förslag på namn

7. Ger en beskrivning på hur ni tycker att hemsidan ska se ut, kanske en skiss?

8. Hittar en hemsida ni tycker är bra/snygg/tydlig och motiverar varför ni tycker det

9. Hittar en hemsida ni tycker är dålig/otydlig och skriver vad som kan förbättras

10. Beskriver vilka slags bilder man får använda och var man kan hitta andras bilder som man får använda.

Detta lägger ni också in i er Padlet. Lägg gärna länkar till webbsidorna och/ eller bilder.