Geometri del 2

Volym, begränsningsarea och volymskala (Länk till PP)

Centralt innehåll:

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Metoder

Beräkna volymen av tätblock och cylinder. Växla mellan kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter. Växla mellan milliliter, centiliter, deciliter och liter.

Begrepp

Rätblock, kant, basyta, sidoyta, hörn, begränsningsarea, cylinder, längdskals, areaskala, volymskala

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Rita och beräkna volymen av tätblock
 • Välja och växla mellan olika volymenheter
 • Beräkna begränsningsarean av tätblock
 • Beräkna volymen av cylindrar
 • Känna till samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
Annonser