Geometri

Geometri åk 8 (Länk till PP)

Omkrets, area hos cirklar och parallellogram. Skala.
Centralt innehåll:

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvådimensionella objekt.
  • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet. Samband och förändring

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
Löser problem och uppgifter
Vilka metoder du använder
Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:
Ditt arbete på lektionerna
Det skriftliga provet
Inlämningar

Metoder
Räkna ut cirkeln, parallellogram och triangelns area och omkrets med given formel, räkna ut verklighet i skala, räkna ut skalan

Begrepp
radie, diameter, omkrets, area, höjd, bas, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, rätvinklig, liksidig, likbent, skala, längdskals, areaskala