Planering Matematik

MATEMATIK VT19

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
50 BAS: s.50 – 53

Y: s.106 – 112

3.1

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Omkrets och area
51 BAS: s.54 – 60

Y: s.113 – 123

3.2

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

3.3

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Cirkelns area

Volym och begränsningsarea av rätblock, kub och prisma

2
3 BAS: s.61 – 67

Y: s. 124 – 134

3.4

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

3.5

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Enheter för volym.

Volym för prisma och pyramid.

4 BAS: s.68 – 73

Y: s.135 – 142

3.6

Minst en nivå av;

BAS, ETT, TVÅ, TRE

Blandade uppgifter;

BAS: s.74 – 77

Y: s.143 – 145

Volym för cylinder, kon och klot.

Cylinderns mantelyta

5 Y: s.146 – 149 Träna & utveckla geometri PROV

MATEMATIK HT18

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
43 BAS s.30 – 37

Y s.60 – 65, 66 – 72

Rubrik 2.1

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Rubrik 2.2

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Beräkna andelen vid höjning/sänkning
45 BAS s.38 – 40

Y s.73 – 76

Rubrik 2.3

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Beräkna ”det hela”
46 BAS s.41 – 47

Y s.77 – 88

Rubrik 2.4

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Rubrik 2.5

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Beräkna delen

Beräkna ränta

47 BAS s.48 – 49

Y s.89 – 96

 • Blandade uppgifter
 • Träna
 • Utveckla
 • Förmågorna i fokus
Vi arbetar med olika förmågor och repeterar.
48 Vi undersöker skillnader mellan olika lånetyper för att koppla till vardagsekonomi
49 PROV Prov, uppdelat på flera lektioner.
Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
35 BAS s.4 – 10

Y s.8 – 15

Rubrik 1.1

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Räkna med bråk; förlängning, förkortning, jämföra bråk
36 BAS s.11 – 16

Y s.16 – 26

Rubrik 1.2

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Rubrik 1.3

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Addition, subtraktion och multiplikation av bråk
37 BAS s.17 – 21

Y s.27 – 32

Rubrik 1.4

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Division av bråk
38 BAS s.22 – 26

Y s.33 – 42

Rubrik 1.5

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Rubrik 1.6

Bas, ETT, TVÅ eller TRE

Potenser, tiopotenser, grundpotensform
39 BAS s.27 – 29

Y s.43 – 57

 • Blandade uppgifter
 • Träna
 • Utveckla
 • Förmågorna i fokus
Vi arbetar med olika förmågor och repeterar.
40 PROV Prov, uppdelat på flera lektioner.

MATEMATIK VT18

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
17 B Bas: s.116 – 118, 122 – 124

X: s.228 – 232, 239 – 243

Rubrik 5.2 & 5.4

Material i EdQu.se:

Statistik & lägesmått vecka, level 1

Tabeller, diagram och lägesmått
18 A Material i EdQu.se:

Datalogi & algoritmer, level 1

Vad är datalogiskt tänkande?

Vad är en algoritm?

19 B Bas: s.125 – 127

X: 244 – 249

Rubrik 5.5

Material i EdQu.se

Statistik & lägesmått, level 2

Att utläsa information ur diagram och tabeller
20 A Material i EdQu.se:

Datalogi & programmering, level 2

Inlämningsuppgift inom statistik

Villkor, loopar och variabler?
21 B Vi arbetar med programmering
22 A Vi arbetar med repetition av Kapitel 5

 

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
8 A BAS s.85 – 86

X s.168 – 170

Rubrik 4.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS
 • ETT
 • TVÅ
 • TRE
Proportionalitet, koordinatsystem,
10 B BAS s.89 – 95

X s.173 – 175, 178 – 181

Rubrik 4.2

och

Rubrik 4.3

Tid & rörelse

Sträcka, tid & hastighet

11 A BAS s.96 – 97

X s.184 – 186

Rubrik 4.4 Andel i bråkform
12 B BAS s.98 – 104

X s.189 – 191, 194 – 196

Rubrik 4.5

och

Rubrik 4.6

Andel i procentform
13 A BAS s.105 – 107

X s.199 – 201

Rubrik 4.7 Hur stor är delen?
15 B BAS s.56 – 58, 108 – 112

X s. 99 – 101, 202 – 206

Blandade uppgifter

alternativ:

Gör diagnos hemma och se vilka uppgifter som du behöver träna på.

Träna sedan på: s102 – 103, 207 – 210 utifrån ditt resultat.

Vi arbetar med repetition av Kapitel 2 & 4
16 A Prov i två delar

 

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
3 B s.68 – 72

s.78 – 81

Rubrik 2.1

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS
 • Enklare: ETT och TVÅ
 • Svårare: TVÅ och TRE
 • Matematik Utmaning

Rubrik 2.3

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS
 • Enklare: ETT och TVÅ
 • Svårare: TVÅ och TRE
 • Matematik Utmaning
Teckna algebraiska uttryck och värdet av uttryck

Förenkla uttryck

4 A s.82 – 87 Rubrik 2.4

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS
 • Enklare: ETT och TVÅ
 • Svårare: TVÅ och TRE
 • Matematik Utmaning
Vad är en ekvation?

Balansmetoden – lösa ekvationer

5 B s.88 – 98 Rubrik 2.5

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS
 • Enklare: ETT och TVÅ
 • Svårare: TVÅ och TRE
 • Matematik Utmaning

Rubrik 2.6

Gör en av följande punkter:

 • Matematik BAS
 • Enklare: ETT och TVÅ
 • Svårare: TVÅ och TRE
 • Matematik Utmaning
Göra ett antagande

Lösa ekvationer med två obekanta

6 A Se:

http://www.skolansgladapussel.wordpress.com

Arbete med förmågor & problemlösning
7 B Se:

http://www.skolansgladapussel.wordpress.com

Arbete med förmågor & problemlösning

MATEMATIK ht17

Vecka   Sidor Uppgifter Innehåll
45 93 – 97

(Svårare: s111 – 112)

3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 3016   Vinklar
46 98 – 101 (3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3027,)

3030, 3031, 3032, 3033

Linje, stråle & sträcka

Spegling & symmetri

Månghörningar

47 102 – 104

Klar?

Problemlösning s.105

Tänk efter s.106

Minidiagnos s.106

3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046 Trianglar

Parallellogrammer

48 114 – 120

(Svårare: s.132 – 135)

Utmaning s. 137

Något extra s.142 – 143

Vi arbetar med Pentamino under lektionerna. Se film om genomgångar i bloggen Omkrets & area

Areaenheter

Arean av parallellogrammer

49 121 – 125

Klar?

Problemlösning s.126

Tänk efter s.127

Minidiagnos s.127

3102, 3103, 3107, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 317, 3119, 3120, 3123, 3124, 3127 Triangelns area

Samband area & omkrets

50 Träna inför:

Kapiteldiagnos s.136

Repetition s.138 – 141

Sammanfattning s.144

Provuppgifter s. 324 – 327

PROV E-nivå

Fredag

51 PROV E – A nivå

Mån: 7:1 & 7:2

Tis: 7:3

 

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
34 – 35 6 – 11

(Svårare: s14 – 15)

Aktivitet 1:1, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1008

Problemlösning 1:1

Tänk efter 1:1

Mönster
36 16 – 23

(Svårare: s.33 – 35)

Aktivitet 1:2, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1049, 1050, 1051, 1054, 1055, 1057, 1059, 1060, 1063 Vårt talsystem, tal med

decimaler

37 24 – 27

(Svårare:

Utmaningar 1 s.37)

1066, 1067, 1068, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1081

Problemlösning 1:2

Tänk efter 1:2

Kapiteldiagnos s.36

Större än, mindre än,

stora tal

38 45 – 48

(Svårare: s.61 – 62)

2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2025, 2026, 2027 De fyra räknesätten
39 49 – 57 Häfte med uppgifter

Problemlösning 2:1

Tänk efter 2:1

Räknemetoder
40 64 – 67

(Svårare: s.79 – 81)

2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136, 2137, 2139, 2140, 2141, 2142 Multiplikation och division med 10, 100, 1000

Enheter

41 68 – 73

(Svårare:

Utmaning 2 s.83)

2143, 2144, 2145, 2146, 2148, 2149, 2151, 2153, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2166

Problemlösning 2:2

Tänk efter 2:2

Blandade räknesätt

(PUMDAS),

avrundning, överslag

42 Repetition s.38 – 39, 84 – 86

Något extra s.40 – 41, 87 – 89

Sammanfattning s.42, 90

43 Blandade provuppgifter:

s.318 – 323

PROV

MATEMATIK vt17

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Använda olika area- och volymenheter
 • Beräkna omkrets av månghörningar och cirklar
 • Se spegel- och rotationssymmetri hos olika figurer
 • Använda likformighet och samband med skala
 • Beskriva prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot samt kunna beräkna volymen av dessa kroppar
Vecka Sidor Uppgifter Innehåll

13

s.201-204 5001, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013 Omkrets och area av parallellogram, triangel och parallelltrapets

14

s.205-208 5014, 5016, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026 Symmetri & likformighet

16

s.209-214

(Röda sidor: 224 – 226)

5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5045, 5046, 5047, 5049, 5050, 5051, 5053, 5054, 5055 Volymenheter, volym av geometriska kroppar; prisma, rätblock, kub, cylinder

17

s.228-232

(Röda sidor: 238 – 241)

5096, 5097, 5098, 5099, 5101, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 Volym av pyramid, kon, klot

Skala

18

Problemlösning: s.215, 233

Resonemang: s.216, 234

Utmaning: s. 243

Repetition: s.244-245

Extra: s.246-247

Välj utefter behov Problemlösning, resonemang och repetition.

19

NATIONELLA PROV

Teckna och tolka uttryck med bokstäverPlaneringen bygger på att nå följande mål:

 • Förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser
 • Teckna och lösa olika typer av ekvationer
 • Använda ekvationer för att lösa problem
 • Göra beräkningar med Pythagoras sats

 

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
4 147 – 149 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4406, 4007, 4008, 4010, 4011, 4012, 4014, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023 Bokstavsuttryck
5 150 – 151 4025, 4026, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, Uttryck med parenteser
6 152- 155 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4045 4046, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050 Dela upp i faktorer

Mönster och formler

7 156 – 157

Röda sidor; 165 – 170

Problemlösning 4:1, Tänk efter 4:1 , Diagnos 4:1
8 172 – 174 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148 Ekvationer
10 175 – 179 4149, 4150, 4152, 4153, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165 Ekvationer

Enkla andragradsekvationer

Pythagoras

11 180 – 181

Röda sidor: 186 – 191

Problemlösning 4:2, Tänk efter 4:2 , Diagnos 4:2

Matematik HT16

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • avläsa och tolka grafer som visar propotionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
 • använda formler som visar samband
 • tolka olika typer av diagram
 • tolka räta linjens ekvation
Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
48 s.107-111 3001, 3002, 3003, 3004, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016 Koordinatsystem, samband i koordinatsystem, tolka diagram
49 s.120-126 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050 Linjära funktioner
50 s.120-126 Linjära funktioner
3 s127-128 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, Problemlösning 3:2 Räta linjens funktion
 • Beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt
 • Skilja på procent och procentenheter
 • Utföra enkla beräkningar med promille
 • Göra beräkningar med förändringsfaktor
 • Beräkna sannolikheten samt göra beräkningar när sannolikheten är känd.
Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
39 s.55 – 59 Arbetsblad 2:1, 2:2 Bråkform, decimalform och procent, procenttalet söks,

jämför med procent, procenttalet är känt.

40 s.64 – 65 Arbetsblad 2:3, 2:4 Det hela, mer än 100%,
41 s.60 – 63

(Svårare: s.78 -80)

2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054 Förändringsfaktor, ränta & moms
42 s.66 – 67 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082 Procent, procentenheter och promille
43 s.68 – 69 Problemlösning 2:1, Tänk efter 2:1 Delprov i procent
45 s.82 – 85 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166 Sannolikhet, sannolikhet två händelser
46 86 – 88 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 Träddiagram, beräkningar med sannolikhet
47 s.89 – 90 Problemlösning 2:2, Tänk efter 2:2

Repetition s.100 – 101,

Något extra s. 102

Prov

Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal

Skriva och göra beräkningar med tal i potensform

Använda några prefix för stora och små tal

Använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadraten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
35 6 – 12

(Svårare: s18-19)

Aktivitet 1:1, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034,

Problemlösning 1:1

Vårt talsystem, positiva tal, negativa tal
36 21 – 26

(Svårare: s.40)

1076, 1080, 1082, 1084, 1085, 1086, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114 1116 Potensuttryck, stora och små tal i potensform, beräkningar med tal i potensform
37 27 – 32

(Svårare: s.41 – 45

1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1129, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138, 1142, 1143, 1145, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158 Prefix, kvadrattal och kvadratrötter
38 Kapiteldiagnos s.47, Repetition s.49-49, Något extra s.50-51 

Sammanfattning s52

Matematik VT16

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
19 Påbörja Geometri s.242 – 245 Aktivitet 6:1, 6001, 6003, 6006, 6007, 6008 Rätblock
20 s.246-249 6010, 6011, 6012, 6013, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6025, 6026, 6027, 6028, 6030, 6031 Volymenheter och volymen av ett tätblock
21 s.250-251

Röda sidor:

s.259261

6032, 6033, 6034, 6035,

Problemlösning, Tänk efter, Diagnos 6:1

Begränsningsarea &

problemlösning

22 s.263-266 6083, 6084, 6085, 6086, 6088 Cylinderns volym, längd-, area-, volymskala
23 Arbeta med inlämning E-prov samt inlämning av uppgift.
Vecka Sidor Uppgifter Innehåll
11 Påbörja Algebra

s.199

5001, 5002, 5003, 5004, 5005 Förenkling
12 s.200-202 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5022, 5023, 5024, 5025 Förenkla uttryck
14 s.203-206

(Röda sidor: 215-217)

5026, 5027, 5028, 5032, 5033, 5034, 5036, 5037, 5038, 5039, 5041, 5043, 5044, 5045, 5047 Värdet av uttryck och uttryck med parenteser
15 s.219-221

(Röda sidor: 231-233)

5104, 5106, 5108, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5117, 5119, 5121, 5123 Ekvationer
16 s.222-224 5124, 5125, 5126, 5128, 5130, 5132, 5133, 5135, 5136, 5138, 5139, 5140, 5142 Ekvationer med parenteser samt problemlösning med ekvation
17 Problemlösning:

s.207, 225

Resonemang: s.208, 226

Utmaning: s.235

Repetition: s.236-237

Extra: s.238-239

Välj utefter behov Problemlösning, resonemang och repetition.

Vi gör även kapiteldiagnos.

18 Välj utefter behov Prov
Vecka  Sidor                              Uppgifter Innehåll

5

 s.145 – 151

(Röda sidor s.169-172)

Plocka utifrån behov Cirkelns omkrets och area

6

s.152-154

(Röda sidor s.173-174)

4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4038, 4039, 4041, 4043, 4044, 4045 Area av parallellogram och trianglar.

7

s.155-158 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4053, 4054, 4057, 4058, 4062 Sammansatta områden. Samband mellan area och omkrets.

8

s.176-181

(Röda sidor s.187-189)

Aktivitet 4:2, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4125, 4130, 4132,4134, 4135, 4136, 4137, 4139 Skala; Längdskala och areaskala

10

Problemlösning: s.159, 182

Resonemang: s.160, 183

Utmaning: s. 191

Repetition: s.192-193

Extra: s.194-195

Välj utefter behov Problemlösning, resonemang och repetition.

MATTEPROV

Vecka Sidor Uppgifter Innehåll

46

Arbetsblad Ett dubbelsidigt arbetsblad Blandad form/bråkform, förkortning/förlängning

47

s.94, 96, 97 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3043, 3044 Från bråk till decimaltal, jämför bråk, bråkdel av det hela

48

s.98-102

(Röda sidor: 112-115)

3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3052, 3054, 3055, 3057, 3058, 3060, 3061, 3068, 3069, 3071, 3072, 3075, 3076, 3077, 3078 Addition, subtraktion, multiplikation, division av bråk

49

s.117-120

(Röda sidor: 133-135)

3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3164, 3165, 3166, 3167, 3171, 3177, 3178 Procent = hundradelar

Hur många procent?

50

s.121-122 3183, 3184, 3185, 3186, 3188, 3191, 3194, 3195 Procenttalet är känt

51

s.124-125 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216 Ränta

Mer än 100%

2

Problemlösning: s.103, 126

Resonemang: s.104, 127

Utmaning: s. 137

Repetition: s.138-139

Extra: s.140-141

Välj utefter behov Problemlösning, resonemang och repetition.

Vi gör även kapiteldiagnos.

3

Provblad Vi arbetar med provuppgifter och har prov Kapitel 3: Bråk & procent

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s