Matematikmetoder

 

 

 

Åk 8

Geometri

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

 

Samband och förändring
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Taluppfattning

Åk 7

Statistik

Samband

Algebra