Organisk kemi

Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning (PDF att ladda ner med PP)

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Det som bedöms är HUR du:

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Det skriftliga provet V.39

Sidor ut TitaNO Kemi:

s.159-176, 190-195

Begrepp & bra frågor:

 1. Hur många bindningar kan a) C b) H c) O ha?
 2. Rita strukturformel, summaformel och namn för de åtta första kolvätena.
 3. a) Vad är ett organiskt ämne? b) Ge exempel på två.
 4. Ge även exempel på två oorganiska ämnen.
 5. Vad händer när man eldar på ett organiskt ämne? 
 6. Vad menas med ett fossilt bränsle?
 7. Ge exempel på ett fossilt bränsle.
 8. Vad har fossila bränslen för för-, och nackdelar.
 9. Vad menas med ett biobränsle?
 10. Ge exempel på ett biobränsle.
 11. Vad har biobränslen för för-, och nackdelar.
 12. Beskriv kolets kretslopp.
 13. Varför är fossilt bränsle värre för naturen än biobränslen?
 14. Vad är växthuseffekt för något? Varför är den bra och varför är den dålig?
 15. Vad är det för skillnad mellan mättat och omättat kolväte?
 16. Vad är det för skillnad mellan metanol och etanol?
 17. Nämn några organiska syror.
 18. Vad används estrar till?

Rent kol, bindningar, organisk kemi, torrdestillation, aktivt kol, , molekyl, kolväten, molekylformel, strukturformel, metanserien, fossila bränslen, råolja, krackning, naturgas, växthuseffekten, dubbelbindning, trippelbindning, mättade och omättade kolväten, OH-grupp, organiska syror, karboxylgrupp, estrar, katalysator.

Kolets kretslopp

Strukturformel:

Methan_Lewis.svg

Summaformel (molekylformel):  CH4

Labbanteckningar 1

3 reaktioner på ”Organisk kemi

  • askebackdiaz skriver:

   Summaformel (molekyformel) är det kemiska namnet på t ex metangas CH4, medan strukturformel är den som visar elektronparen med hjälp av streck mellan C och de 4 st H. Se bild ovan.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s