Problemlösning

Vi kommer att arbeta med en del problemlösning för att få fatt i alla olika sätt att angripa problem och vilka strategier man kan använda för att knäcka nöten.

En sak som är viktig att tänka på är att ju mer tid man lägger på att möta olika problem desto bättre blir man på att knäcka problem när man möter nya.

Ett problem vi testade förra veckan var detta och vi kikade på en laborationsmodell att bokföra våra problem i. Vi kommer att arbeta vidare med modellen.

Låt era föräldrar testa problemet hemma; (kom ihåg att pausa)

Annonser

Quizlet.com – mattebegrepp

Under i början av åk 7 kommer ni att få bekanta er med olika digitala verktyg för att förstärka, fördjupa, förbättra och förtydliga.

Ett av mina favoritverktyg är Quizlet.

I Quizlet kan man förhöra sig själv på bl a begrepp och glosor. Om undervisande lärare inte skapat ett quiz på  te x glosor, kan man lätt skapa ett eget och dela med kompisar.

I detta verktyg kommer vi att kunna träna på begreppsförmågan.

Quiz på kapitel 1 ur Formula från Gleerups.

Lycka till!

Camilla

Avslutningsdags!

För att allt ska flyta smidigt och vi ska kunna kontakta er eller era vårdnadshavare snabbt så ber vi er fylla i denna enkät.

Informationen behövs för till avslutningsmiddagen och er mailadress för att kunna nå er efter att ni slutat hos oss. Mailadress är såklart frivilligt att lämna.