Problemlösning och programmering

Problemlösning & programmering (Länk till PP)

Centralt innehåll:

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planering

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Eleven ska hitta olika strategier för att lösa olika problem.
 • Eleven ska träna på logiskt tänkande med hjälp av programmeringstankar.
 • Eleven ska träna på att kommunicera genom att instruera någon annan.

Metoder

Problemlösningsstrategier, blockprogrammering

Programmering

Vi kommer att arbeta med olika programmeringsprogram, appar och robotar.

Bl a; Hour of code, Scratch, Beebots, Dash&dot, Ozobot