Rymdgeometri

Centralt innehåll: (Länk till PP för utskrift)

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två-, tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planeringen bygger på att nå följande mål:

 • Använda olika area- och volymenheter
 • Beräkna omkrets av månghörningar och cirklar
 • Se spegel- och rotationssymmetri hos olika figurer
 • Använda likformighet och samband med skala
 • Beskriva prismor, cylindrar, pyramider, koner och klot samt kunna beräkna volymen av dessa kroppar

Metoder

Areaberäkning av fyrhörningar, trianglar, Omkrets och area av cirkel, enhetsomvandling i volym, volym och begränsningsarea av ett prisma, volymen av en cylinder, volymen av pyramid, kon och klot

Begrepp

Parallellogram, rektangel, romb, kvadrat, areaenheter, parallelltrapets, spegelsymmetri, symmetrilinje, rotationssymmetri, likformig, volymenheter, prisma, tätblock, kub, begränsningsarea, cylinder, pyramid, kon, klot, sfär, längdskala, areaskala, volymskala