Taluppfattning åk 8

Taluppfattning åk 8 (Länk till PDF)

Räkna med bråk och potenser

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planering

Planeringen bygger på att nå följande mål:

Mål Vad innebär det? Kan du?
Jämföra storleken på bråk Vilket tal är störst? 2/3 eller 5/7?
Ta fram MGN Skriv talen 2/3 och 5/7 med minsta gemensamma nämnare.
Förkorta och förlänga bråk Förläng bråket 3/10 så att nämnaren blir 20

Förkorta bråket 4/14 till enklaste form

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk med olika nämnare 1/2 + 1/3 =

2 — 1/5 =

1/2 * 1/3 =

(4/5) / (2/5) =

Hantera potenser Skriv 7 * 7 * 7 * 7 på ett kortare sätt.
Hantera grundpotensform Skriv talet 65 000 i grundpotensform

Begrepp

Andel, bråkform, täljare, nämnare, decimalform, blandad form, förlänga, förkorta, enklaste form, potens, bas, exponent, tiopotenser, grundpotensform, minsta gemensamma nämnare (MGN)

Länk till Quizlet

Metod

Förlänga och förkorta bråk, ta fram MGN, addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk med olika nämnare, Växla mellan grundform och grundpotensform

 Länk till Youtube