Taluppfattning

Taluppfattning åk 8 (Länk till PP)

Multiplikation/division med små tal, negativa tal och potenser

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Begrepp

Naturliga tal, Terminologi fyra räknesätten, negativa tal, positivt tal, motsatta tal, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform

Metoder

Avrundning, addition och subtraktion med positiva tal, addition och subtraktion med negativa tal, skriva en upprepad produkt som potens, skriva stora och små tal i grundpotensform

 

Annonser