Genetik

Arv & miljö

Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning

Centralt innehåll:

 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Det som bedöms är HUR du:

 • Redovisat
 • Laborerat
 • Faktasökt
 • Deltagit i diskussioner.

UNDERLAG för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Laborationsrapport
 • Din frågeställning som presenteras för klassen på valfritt sätt
 • Inlämningsuppgift (Valfri)

Begrepp & bra frågor:

 • Ge exempel på egenskaper som helt bestäms av arv och egenskaper som bestäms av arv och miljö.
 • Redogör översiktligt för kromosomernas uppbyggnad och deras förmåga att dubbla sig
 • Är en gen är en bit av en kromosom? Varför då? (DNA)
 • Beskriva ett enkelt nedärvningsfall
 • Hur nedärvs könet?
 • Ge exempel på könsbundet arv
 • Förklara begreppen recessiva och dominanta
 • Ge exempel på hur genmodifiering förändrar/förändrat vår vardag!