Geometri; Vinklar, omkrets & area

Centralt innehåll (länk till PDF)

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

  Planeringen

  Planeringen bygger på att nå följande mål:

Begrepp

Följande matematiska begrepp är viktiga att kunna förklara och använda sig utav:

Spetsig, rät, trubbig, linje, stråle, sträcka, parallella, symmetrilinje, diagonal, regelbunden, spetsvinklig, trubbvinklig, rätvinklig, oliksidig, likbent, liksidig, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat, parallelltrapets, omkrets, area, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter

Metoder

Bestämma och konstruera vinklar med gradskiva, rita symmetrier, beräkning av area och omkrets; hos rektanglar, parallellogrammer och trianglar, omvandling av areaenheter.