Matematikbegrepp

Här ligger de Quizlet som finns till respektive kapitel för att träna på begrepp.

Åk 7 (Formula från Gleerups)

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Åk 7 (Matematik X)

Kapitel 2 – algebra

Kapitel 4 – Samband

Annonser