Matematikbegrepp

Här ligger de Quizlet som finns till respektive kapitel för att träna på begrepp.

Åk 8

Begreppen är kopplade till matematik Y

Kapitel 1: Taluppfattning

Kapitel 2: Samband

Kapitel 3: Geometri

Åk 7

Åk 7 (Formula från Gleerups)

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Åk 7 (Matematik X)

Kapitel 2 – algebra

Kapitel 4 – Samband