Tal & Mönster

Centralt innehåll (Länk till PDF)

Taluppfattning och tals användning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom  andra ämnesområden.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna; I samtal med läraren och kamrater, i skrift i ditt räknehäfte och under gruppövningar
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Planering

Planeringen bygger på att nå följande mål:

Mål

Vad innebär det?

Kan du?

Kunna se mönster i olika figurer och tal

Fortsätt talföljden…

4  2  1  __  __  __

Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

Vilket tal är en tiondel mindre än 4,05?

Kunna jämföra och storleksordna tal

Ordna följande tal i storleksordning: 8,190; 8,02; 8,2; 8,125; 8,005

Se samband mellan de fyra räknesätten

Du vet att 8 x 12 = 96, vad är då 96/8 ??

Göra beräkningar med räknesätten

23,8+13,9 =                        

30 + 5 x 4 =

1000 x 12,5 =                       

Avrunda tal och göra överslag

Avrunda 3497 till närmaste hundratal

Metoder

Uppställningar av de fyra räknesätten, multiplikation och division med 1000; 100; 10; 0,1; 0,01; 0,001, hantera blandade räknesätt;PUMDAS, avrundning, överslag

Begrepp

Talföljd, positionssystem, jämnt, udda, tusental, hundratal, ental, tiondel, hundradel, tusendel, större än, mindre än, tusen, miljon, miljard, biljon, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot

Annonser