Små och stora tal

Taluppfattning (PP att ladda ner som PDF)

Stora och små tal

Centralt innehåll:

Taluppfattning

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. objekt och deras inbördes relationer.
 • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • Löser problem och uppgifter
 • Vilka metoder du använder
 • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

 • Ditt arbete på lektionerna
 • Det skriftliga provet
 • Inlämningar

Metoder

Prioriteringregler, skriva i grundpotensform, beräkningar av kvadratrötter

Begrepp

Position, tiosystem, negativa tal, positiva tal, motsatta tal, potens, bas, exponent, grundpotensform, prefix, kvadrattal, kvadratrötter, rottecken

Mål

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal
 • Skriva och göra beräkningar med tal i potensform
 • Använda några prefix för stora och små tal
 • Använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadraten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter