Samband och förändring åk 7

Propotionalitet, koordinatsystem & procent

Centralt innehåll (länk till pdf)

Samband och förändring

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Problemlösning

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

  • Löser problem och uppgifter
  • Vilka metoder du använder
  • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

  • Ditt arbete på lektionerna
  • Det skriftliga provet
  • Inlämningar

Planeringen

Planeringen bygger på att nå följande mål:

Mål Vad innebär det? Kan du?
Hantera ett koordinatsystem Rita ett koordinatsystem och pricka in punkten (2,-4)
Kunna avläsa proportionella samband Två biobiljetter kostar 220kr. Hur mycket kostar fem biljetter om priset är proportionellt mot antalet biljetter?
Kunna räkna med tid Antag att klockan är 14.15. Hur mycket är den då om 40min?
Använda formeln för beräkning av tid, sträcka och hastighet En varg kan springa med en medelhastighet av 40km/h över långa sträckor. Hur långt hinner en varg på två och en halv timme?
Beräkna andelen i bråkform Av 100 hönor är 55 vita och 25 bruna, resten är svarta. Hur stor andel är svarta? Svara i enklaste formen.
Beräkna andelen i procentform På Ljungskolan går 50 elever i åk 7. Tretton av dem har valt tyska. Hur många procent har valt tyska?
Beräkna delen från bråk och procent. 3/4 av 80 katter är svarta. Hur många är det?

30% av hundar är bruna. Hur många är det?

Begrepp

koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionell, medelhastighet, andel, förkortning, enklaste form, förlängning, del, det hela, decimalform, procentform, blandad form

Länk till Quizlet

Metoder

Avläsa ett koordinatsystem, avläsa en proportionalitet, växla mellan tidsenheter, beräkna medelhastighet, beräkna andelen, beräkna delen, förkorta och förlänga bråk, växla mellan bråkform, decimalform och  procentform,

Länk till Youtube

Annonser