Samband & förändring åk 8

Samband och förändring

Räkna med procent & ränta

Centralt innehåll

Samband och förändring

  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Problemlösning

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

  • Löser problem och uppgifter
  • Vilka metoder du använder
  • Hur väl du behärskar begrepp

Underlag för bedömning är:

  • Ditt arbete på lektionerna; I samtal med läraren och kamrater, i skrift i ditt räknehäfte och under gruppövningar
  • Det skriftliga provet
  • Inlämningar

Planering

Planeringen bygger på att nå följande mål:

Mål Vad innebär det? Kan du?
Beräkna andel Hur många procent är 35kg av 115kg?
Beräkna andel vid höjning/sänkning Under en rea så sänktes priset på en tröja med 50kr, från början kostade den 450kr. Hur många procents rabatt var det?
Beräkna ”det hela” I ett stall är 40% av hästarna svarta. Det motsvarar 12st hästar, hur många hästar är det totalt i stallet?
Beräkna delen 30% rabatt på en cykel som kostar 4500kr. Hur mycket kostar cykeln med rabatten?
Beräkna ränta Camilla lånar 6000kr för att köpa en longboard. Räntesatsen är 6%. Hon betalar lånet på 3 månader. Hur mycket ska Camilla betala i ränta?

Begrepp

Andel, del, det hela, bråkform, decimalform, procentform, avrundning, kapital, ränta, räntesats, procentenhet

Länk till Quizlet

Metod

Växla mellan bråkform-decimalform-procentform, beräkna del – det hela – andel, beräkningar av höjningar och sänkningar i procent (andel), lämpliga avrundningar, beräkna ”det hela” när andel och del är kända, beräkna delen när andel och hel är kända, beräkning av ränta

Länk till Youtube